Adres
aleja Aleksandra Brücknera 32/34, 51-411 Wrocław

Godz Otwarcia

pon – czw 11:00 – 20:00
pt 11:00 – 21:00
sob-nd 10:00 – 21:00

Polityka Prywatności Chubi Boom Sp. z o. o.

1.Wprowadzenie:

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez naszych Gości/ Klientów podczas korzystania z usług Parku Rozrywki Chubi Boom, jest Chubi Boom Sp. z o.o. z siedzibą 51-411 Wrocław aleja Aleksandra Brücknera 32/34, NIP: 8992872605 (określany dalej jako „Chubi Boom”).
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”).
Przetwarzamy powierzone dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez Chubi Boom. Przetwarzamy tylko te dane, które klient sam nam przekazał i wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub są to dane niezbędne do wykonania usługi a w szczególności dane uzyskane:
– w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z umową;
– w celu wykonania czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny;
– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
– tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
– w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

Zawieranie transakcje kupna i sprzedaży biletów, udział w organizowanych przez nas imprezach, urodzinach i korzystanie z innych usług.
W ramach korzystania z wybranych usług Chubi Boom przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usługi. Do przetwarzanych danych mogą należeć imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane adresowe, jeżeli są wymagane na potrzeby realizacji usługi.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja usługi Twoje dane mogą być udostępnione: pośrednikowi w realizacji płatności, firmie CREP ePłatności S.A. , drugiej stronie transakcji, jeżeli wymagane to jest na potrzeby dostawy biletów lub z innego powodu niezbędnego w procesie realizacji usługi podmiotowi zewnętrznemu realizującemu dostawę (np. firmie kurierskiej).

Marketing bezpośredni

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Chubi Boom, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak e-mail i historia otwieralności e-maili w celach marketingowych. Treść wysyłanych informacji handlowych może być dostosowana do Twoich preferencji na podstawie wcześniej przeglądanych imprez lub złożonych zamówień. Zawsze można wypisać się z naszej listy klikając w link rezygnacyjny znajdujący się w każdym e-mailu lub kontaktując się z nami pod adresem …………@chubi-boom.pl Zapisując adres e-mail do naszej listy oświadczasz, że jesteś jego właścicielem.

3. Pliki cookies oraz adresy IP:

W Chubi Boom stosujemy pliki cookies między innymi w celach:
– zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony www.chubi-boom.pl takich jak korzystanie z formularzy zakupu, rezerwacji.
– zbierania danych statystycznych.
– dopasowania treści wyświetlanych na stronach, np. wyświetlania imprez, które wcześniej przeglądałeś lub imprez którymi możesz być zainteresowany.
Używamy również zewnętrznych plików cookies umieszczanych przez zewnętrzne firmy, których komponenty zostały przez nas wywołane. Do tych najważniejszych, których technologie wykorzystywane są przez nas najczęściej należą:
– Google – usługi wykorzystywane przez nas do analizy statystycznej (Google Analytics), jak również do marketingu naszych usług (Google Adwords).
– Facebook – platforma społecznościowa pozwalająca nam docierać do Ciebie w celu umożliwiania dzielenia się oraz zaangażowania. Facebook może wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu za pomocą reklam.
– Instagram – platforma społecznościowa pozwalająca nam docierać do Ciebie w celu umożliwiania dzielenia się oraz zaangażowania. Instagram może wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu za pomocą reklam.
Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.
W Chubi Boom wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Ochrona danych osobowych:

W Chubi Boom dbamy ze szczególną uwagą o ochronę prywatności naszych Gości/Klientów. Z należytą starannością zapewniamy ochronę przetwarzanych danych, w tym celu dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Stosowanym przez nas na wszystkich stronach serwisu protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.
Przetwarzamy powierzone dane w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych Chubi Boom. Stale sprawujemy kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług.

5. Prawa przysługujące Gościom/Klientom Chubi Boom:

Masz prawo dostępu do powierzonych nam Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt z nami pod adresem: contact@chubi_boom.pl. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione. Możemy jednak odmówić żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli do dalszego ich przetwarzania obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Masz prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie, oraz do wycofania takiej zgody. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego należy wykonać instrukcje zawarte w stopce każdej takiej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem contact@chubi-boom.pl
Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

small_c_popup.png

Jeśli chcesz spędzić niezapomniany dzień wolny z dziećmi lub zorganizować wspaniałe urodziny, zostaw swoje dane kontaktowe, a my zadzwonimy do Ciebie w celu ustalenia szczegółów.